Nakon pokušaja da izvrši manje popravke lifta, stanarka se neočekivano našla u situaciji koja je dovela do njene agresije prema komšijama.

Kreativna ideja zaiskrila je u umu starijeg stanara, koji je poželeo da preuredi lift u svom stambenom kompleksu. Nažalost, nisu svi susjedi dijelili njeno oduševljenje ovom idejom. Nažalost, ubrzo nakon toga naišla je na razočaranje jedne osobe, što ju je navelo da sastavi poruku namijenjenu ostalim stanarima. 😃