Sektori civilnog statusa MUP-a KS tokom cijele godine bilježe porast zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, što se može pripisati približavanju isteka desetogodišnjeg roka važenja takvih dokumenata.U pojedinim mjesecima obim obrađenih zahtjeva za lične karte i vozačke dozvole dostigao je i 9.000, a samo u novembru je zabilježen značajan porast od 142 posto u odnosu na prethodnu godinu, obrađeno je ukupno 5.514 zahtjeva za lične karte.
Ciljevi

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova KS-a, u istom mjesecu zabilježen je značajan porast od 46,7 posto u broju obrađenih zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u odnosu na prošlu godinu, sa ukupno 3.104 zahtjeva.

Zabilježeni broj zahtjeva za ličnim dokumentima dostigao je vrhunac u 2003/2004. godini, što se poklopilo sa pokretanjem CIPS projekta, koji je omogućio izdavanje ličnih karata. Važno je napomenuti da lična dokumenta vrijede 10 godina, što objašnjava povećan broj zahtjeva uočenih u 2013/2014.

Porast zahtjeva za ličnim dokumentima može se pripisati isteku desetogodišnjeg roka važenja javnih isprava. Međutim, važno je napomenuti da smo predvidjeli ovu situaciju i preduzeli neophodne mjere kako bismo osigurali nesmetano poslovanje bez ikakvih smetnji. Naše strateško planiranje nam je omogućilo da dodijelimo dovoljno ljudskih resursa sektorima koji direktno služe građanima, što nam omogućava da sve zahtjeve obradimo na vrijeme. Kao rezultat toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je u potpunosti opremljeno da izađe u susret potrebama naših građana. Naglasio je to Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova KS.
Prema njegovom saopštenju, distribucija javnih isprava između IDDEEA Banja Luka i MUP-a KS nije problem, a također nema problema sa dostupnošću obrazaca javnih isprava na 10 lokacija u KS na kojima se izdaju dokumenti.

Da biste izbjegli bilo kakve kazne, potrebno je podnijeti zahtjev za zamjenu lične karte 15 dana prije njenog isteka, jer se u suprotnom može izreći kazna od 30 do 300 KM.

U skladu sa zakonskim propisima, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS poziva građane da osiguraju rok važenja ličnih dokumenata i da blagovremeno podnose zahtjeve za nove.