Cijenjeni pojedinci koji su svoje vrijedne godine rada posvetili našoj cijenjenoj organizaciji i koji su sada dostigli prekretnicu u penziji, koji se obično nazivaju penzioneri, bit će podariti izvanrednim i neusporedivim programom finansijske podrške. Ovaj ekskluzivni paket pomoći biće u vidu značajnog iznosa od 20.000 dinara, što simbolizuje naše duboko uvažavanje i zahvalnost za njihov značajan doprinos tokom njihovog mandata. Važno je napomenuti da će im ova izuzetna pomoć biti ljubazno produžena tačno 15 dana nakon zvaničnog saopštenja, ostavljajući dovoljno vremena za neophodne aranžmane i pripreme.

 

Vlada Srbije donela je značajnu odluku 3. novembra kada je usvojila Zaključak kojim je predstavljen revolucionarni program finansijske pomoći. Ova inovativna inicijativa prvenstveno je usmjerena na pružanje podrške pojedincima koji imaju pravo na penzije, privremene naknade, a posebno je usmjerena na one koji nisu u mogućnosti da rade zbog invaliditeta koji spadaju u drugu i treću kategoriju.

 

Nadalje, u obim ovog programa biće uključena i djeca sa smetnjama u razvoju koja trenutno primaju privremene naknade. Kao deo ovog novog poduhvata, svakom kvalifikovanom pojedincu biće odobrena isplata od 20.000 dinara. Ova značajna isplata sredstava pažljivo je planirana da se održi 30. novembra, a efikasnu raspodelu će omogućiti cenjeni Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Koje specifične grupe starijih osoba ispunjavaju uslove za jednokratni plan novčane podrške?

U nedavnom saopštenju, Vlada Srbije je saopštila da će pojedinci koji žele da ostvare svoja prava dobijati pomoć do 23. novembra 2023. godine, bez obzira na mogućnost da kasnije odluče da ostvare ta prava. Ova odredba osigurava da će pojedinci biti podržani u njihovim nastojanjima tokom dužeg perioda, što im daje dovoljno vremena za donošenje odluka u vezi s ostvarivanjem svojih prava bez ikakvih vremenskih ograničenja ili pritisaka.