Broj oboljelih će se povećati kada vrijeme naglo zahladi, temperatura znatno padne, a postoji temperaturna razlika između jutra i dana. Ima tu neke logike, jer iznenadna hladnoća može uzrokovati sužavanje krvnih sudova, što je mehanizam samoodbrane našeg tijela, uzrokujući porast krvnog tlaka.Snižena je starosna granica za pacijente sa moždanim udarom. Stručnjaci podsjećaju da je najvažnije na vrijeme uočiti simptome i obratiti se ljekaru za stručnu pomoć.

Stručnjaci su mlade pacijente sa moždanim udarom podijelili u dvije grupe.

“Jedna od grupa boluje od bolesti koje su do sada bile karakteristične za starije osobe. Kako se vremena mijenjaju, tempo života se ubrzava i pritisak je sve veći. Visok krvni pritisak nije neuobičajen čak ni kod ljudi u 20-im godinama, a obično nije viđamo kod mladih ljudi. Liječite ove srodne bolesti, a oni će liječiti ove bolesti.” Dijabetes se ne liječi u ranoj fazi, a hipertenzija se ne liječi, pa kažemo da imaju faktore rizika u starijoj populaciji ali ih ne poznaju , ili ih imaju, ali ih ne liječe. S druge strane, tu su mladi ljudi sa rijetkim moždanim udarima čiji je broj znatno manji, čiji se broj u osnovi ne povećava, ostaje isti broj, ali se drugi značajno povećavaju“, rekla je dr Marjana Vukićević (Vukićević), direktorica Specijalnog Bolnica “Sveti Sava”.

Dr Vukićević je rekao da je pitanje uticaja vremenskih prilika uvijek bilo kontroverzno.

“Naglo se zahladi, temperatura znatno opadne, a temperaturna razlika između jutra i dana je veoma velika, a broj oboljelih će se povećavati. U tome ima istine, jer kada naglo zahladi, krvni sudovi će uski, pa zato.” Naše tijelo će se samokontrolisati. Zaštita, pa se povećava krvni pritisak, za koji znamo da je jedan od najvažnijih faktora rizika”, dodao je dr Vukićević.

Trenutno u bolnici ima pacijenata oboljelih od COVID-19, što također može biti faktor rizika. Bolnica “Sveti Sava” je prošle godine lečila više od 5.000 pacijenata. Dr Vukićević je rekao da je prosječna starost pacijenata 73 godine, a 40 posto slučajeva su bili teški moždani udar.

Dr Vukićević je apelovao da je kada dođe do moždanog udara važno pravovremeno prepoznati simptome kako bi se spasili životi, jer teški moždani udari mogu uzrokovati teška oštećenja mozga, visoku smrtnost i tešku invalidnost.

Među ovim simptomima važno je prepoznati trnce u dijelovima tijela, promjene u govoru, slabost u rukama ili nogama, nesiguran hod…sve su to znaci na koje treba obratiti pažnju i posjetiti ljekara.

Kada je u pitanju prevencija, dr Vukićević kaže da je važno kontrolisati visok krvni pritisak. Postoje i neka srčana oboljenja koja mogu uzrokovati nepravilan srčani ritam i utjecati na funkciju mozga.